Area main nature reserve@2x Blåsippekullens naturreservat

Fornåkermarker och bebyggelselämningar visar att Åminne varit bebott under mycket lång tid. Gamla Åminne mellan sjöarna omges av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. Här finns också en hedbokskog med 150-200-åriga träd och mycket rika bestånd av blåsippor, den så kallade blåsippekullen.

Vid naturreservatet finns det en parkering med soptunna och informationstavla. Vandringsled och en bänk precis i närheten av sjön.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Från Kärda, följ skyltar mot Åminne. Följ den vackra vägen tills du kommer till herrgården i Gamla Åminne. Sväng mot Hånger. Naturreservatet är skyltat från vägen.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se