Area main nature reserve@2x Åminne Naturreservat

Fornåkermarker och bebyggelselämningar visar att Åminne varit bebott under mycket lång tid. Gamla Åminne mellan sjöarna omges av äldre odlingsmark, våtmarker, löv- och blandskog. Här finns också en hedbokskog med 150-200-åriga träd och mycket rika bestånd av blåsippor, den så kallade blåsippekullen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Från Värnamo kör väg 27 mot Varberg/Göteborg och sväng mot Kärda. Följ Kärdavägen genom samhället och sväng sedan mot Åminne. Kör förbi vackra bevarade ekar och sväng sedan vänster väl framme i Åminne, skyltar visar dig mot parkeringen vid reservatet.

Kontakta oss

Vk standard farg  kopia

Martina Palm

Hållbarhetsstrateg

Värnamo kommun Telefon: 0370-37 70 00

Visit Värnamo turistinformation Telefon: 0370-188 99 info@visitvarnamo.se