Årån naturreservat

Det finns idag inga leder eller andra anordningar för friluftslivet i området. Du som besökare är välkommen att utforska området på egen hand.

De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån skapar livsrum för mängder av växter och djur. Åråns strömmande vatten, med fasta steniga bottnar och goda syreförhållanden, är livsviktig för många vattenlevande djur och här kan du med lite tur få se utter som är Smålands landskapsdjur. Årån ingår i Lagans vattensystem och sträcker sig cirka 10 kilometer mellan sjöarna Lången och Furen.

Tänk på att det råder förbud mot kanoting under häckningsperioden 1 mars till 15 juli och på grund av öringlek perioden 1 oktober till 30 november.

En fin vägsträcka med bil går längs Årån mellan Eds kvarn och Pinnarekulla.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se