Bokedungen naturreservat

Välkommen till naturreservatet Bokedungen, ett bokskogsområde som är känt för sina höga naturvärden. I området finns bland annat den ovanliga barbastellfladdermusen.

Bok är det helt dominerande trädslaget i området, men det finns även inslag av enstaka gran och björk. Det är stor åldersspridning med riktigt gamla, grova, medelgamla och unga bokplantor. I skogen hittar du växter som kruståtel, ekorrbär, blåbär och harsyra.

I området finns ingen promenadstig, enbart en informationstavla.

Att göra:
  • Naturreservat
Faciliteter:
  • Naturminne

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se