Bolaskogen

I Bolaskogen naturpark upplever du stora delar av världen via träd och växter. När orkanen Gudrun vände upp och ner på Bolaskogen skapades ett delvis nytt landskap. Strax väster om Gröndalsskolan letar sig cykelvägar och små promenadstigar genom stadsdelens smala vegetationskorridorer.

Idag har granar och björkar fått sällskap av ett hundratal utländska trädarter, planterade för att förstärka platsens upplevelsevärden. Mycket är än så länge bara mindre träd och buskar som växer upp och tar form.

Vid Boladammen, som är områdets centralpunkt och flitigt nyttjade mötesplats för stadens invånare, hittar man japanska bergkörsbär, svarttall, guldazalea, blåbärstry och många fler arter. I områdets smala naturstråk som leder vidare ut i stadsdelen finner man stigar, broar och unika exotiska växter.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Parkering finns vid Gröndalsskolan

Kommunikationer:

Stadsbuss 53 har hållplats Gröndalsskolan

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se