Gåeryds rasbranter Naturreservat

Naturreservatet Gåeryds rasbranter ligger vackert i det småländska bondelandskapet, med utsikt över sjön Rusken. I området finns en bänk och en promenadstig på cirka 650 meter som är utmärkt med röda markeringar runt träd.

Området består av en rasbrant med ädellövskog och är rikt på örter och fåglar. Höjdskillnaderna ligger på omkring 40 meter och i reservatet finns dessutom en kallkälla. Hit kan du komma för att se liljekonvaljer på våren eller för att lyssna efter småfåglar som lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, bofink, flugsnappare, rödhake och näktergal. Du har också chans att se hålbyggare som göktyta, ringduva, kattuggla och större hackspett.

I lövskogen växer främst ek, med inslag av de flesta andra lövträd, mest av lind och bok. Här finns flera växter som är ovanliga i trakten. Till de mer exklusiva arterna hör hässlebrodd, långsvingel, vårärt, tandrot, trolldruva och myskmadra.

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Parkering:

Parkering finns längs med vägen vid informationstavla.

Hitta hit:

Naturreservatet ligger strax efter Nydala på vänster sida om du kör söderut längs sjön Ruskens östra sida.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Emma

  Otroligt litet naturreservat, egentligen bara en slänt. Det går dock följa stigen vidare ut till en grusväg om man håller till höger. Väldigt fin skog!

  mer än ett år
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Bengt Andersson

  besök till våren

  mer än 2 år