Area main nature reserve@2x Gåeryds rasbranter Naturreservat

Naturreservatet Gåeryds rasbranter ligger vackert i det småländska bondelandskapet, med utsikt över sjön Rusken. Området består av en rasbrant med ädellövskog och är rikt på örter och fåglar. Höjdskillnaderna ligger på omkring 40 meter och i reservatet finns dessutom en kallkälla.. Hit kan du komma för att se liljekonvaljer på våren eller för att lyssna efter småfåglar som lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, bofink, flugsnappare, rödhake och näktergal. Du har också chans att se hålbyggare som göktyta, ringduva, kattuggla och större hackspett.

I lövskogen växer främst ek, med inslag av de flesta andra lövträd, mest av lind och bok. Här finns flera växter som är ovanliga i trakten. Till de mer exklusiva arterna hör hässlebrodd, långsvingel, vårärt, tandrot, trolldruva och myskmadra.

Uppe i branten finns en bänk och en stig är utmärkt med röda markeringar runt träd.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Parkering:

Parkering finns längs med vägen vid informationstavla.

Hitta hit:

Naturreservatet ligger strax efter Nydala på vänster sida om du kör söderut längs sjön Ruskens östra sida.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se