Hångers gamla kyrkogård

Hångers gamla kyrkogård, återinvigd 2004, är en mycket intressant plats. Här har man begravt sina förfäder sedan 1000-talet. Det har också funnits en stavkyrka från ungefär samma tid, varav den sista revs 1882.

Kyrkogården fanns långt före Hångers by och man tror att människor från de gamla boplatserna kring Vidöstern har fått sin viloplats här. Tack vare intresserade människor då och nu, räddades en del föremål och sändes iväg till Historiska Museet i Stockholm och till Länsstyrelsen i Jönköping. Bland dessa föremål fanns ett krucifix och en kyrkstör som återfördes till Hånger och som idag finns i nya kyrkan. En mycket gammal dopfunt finns också i kyrkan. Mellan stavkyrkan och den nu nämnda har det funnits ytterligare en kyrka som brunnit ner.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Parkering:

Det finns en liten gräsplätt där man kan ställa sin bil.

Hitta hit:

Från Värnamo kör väg 27 i riktning mot Göteborg/Varberg, sväng av mot infarten till Värnamo sjukhus och sväng sedan mot Hånger. När man är i Hånger åk till Hångerbyvägen och efter några meter ser man på vänster sida kyrkogården.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se