Isättningsramp Ohs

I Ohs finns en isättningsramp för fritidsbåtar och organiserade båtplatser. Ohs samhällsförening har ansvar för skötsel och administration.

Faciliteter:
  • Naturhamn / Brygga

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se