Karlsnäs Bokskog

Karlsnäs bokskog tillhör Karlsnäs herrgård som bildades i samband med att Nydala säteris markinnehav styckades år 1880. Det är ett stycke mycket vacker natur med fin bokskog och imponerande stenmurar.

Att göra:
  • Kulturmiljö
  • Naturvärde
Hitta hit:

Från Nydala, nordöst om Värnamo, sväng höger vid skylten Sandvik. Fortsätt rakt fram på vägen en liten bit tills man ser skylten Klosterkyrka/Nydala Café. Precis efter skylten ligger Karlsnäs bokskog på höger sida om vägen.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se