Area main nature reserve@2x Lundsbo Naturreservat

Lundsbo kommunala naturreservat är en lummig bokskog 2 km nordost om Bor. Följ promenadstigen och passera rester av torpbebyggelse och en odlingsteg, en lintorkningsgrop och de vackraste partierna av bokskogen. Vid Lundsbo finns även en torpstuga som har stått på platsen sedan 1700-talet. Torpstugan har restaurerats och är fri för allmänheten att använda vid utflykter, undervisning, möten eller utställningar. Gör upp en eld i den gamla spisen och testa att koka kaffe som förr!

Munter motionär? Utgå då från Lundsbo. Här finns en 7 km lång led uppskyltad. Varför inte ta dig antingen till fots eller med cykel vidare på vägen till Rusarebo äng, det är endast 2 km mellan naturreservaten.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Från Värnamo kör väg 27 mot Karlskrona. Sväng från väg 27 in på Gällarydsvägen. Precis efter samhället Bor sväng första grusvägen vänster och följ skyltarna (från Gällarydsvägen fortsätt 550 m, fortsätt följ vägen som svänger svagt till vänster i 400 m och sedan höger. Fortsätt 400 m rakt fram och ta en sista sväng vänster). I slutet av vägen ligger torpstugan.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se