Naturreservat Lundsbo bokskog

Lundsbo kommunala naturreservat är en lummig bokskog 2 km nordost om Bor. Följ promenadstigen och passera rester av torpbebyggelse och en odlingsteg, en lintorkningsgrop och de vackraste partierna av bokskogen. Vid Lundsbo finns även en torpstuga som har stått på platsen sedan 1700-talet. Torpstugan är fri för allmänheten att använda vid utflykter, men se upp för en och annan mus.

Från Lundsbo finns en 7 km lång led uppskyltad och du kan även ta dig vidare till fots eller med cykel på vägen till Rusarebo äng. Det är endast 2 km mellan naturreservaten.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Från Värnamo kör väg 27 mot Karlskrona. Sväng från väg 27 in på Gällarydsvägen. Precis efter samhället Bor sväng första grusvägen vänster (finns en diskret liten träskylt med text Lundsbo). Fortsätt 550 m, följ vägen som svänger svagt till vänster i 400 m och sedan höger. Fortsätt 400 m rakt fram och ta en sista sväng vänster. I slutet av vägen ligger torpstugan.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se