Moens gård

Moens gård är en ensamliggande gård med obehandlade träbyggnader av ålderdomlig karaktär. På gården finns mangårdsbyggnad, ladugård, vagnbod, sädesmagasin och linbasta. Bebyggelsen är från 1800-talet eller ännu tidigare. Gården ligger långt in i en vacker urskog med granar och tallar som är 200-300 år gamla.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Hitta hit:

Kör väg 27 till Bor och sväng vänster mot Gällaryd. Innan Gällaryd, kör vänster mot Gimmarp 5. Kör till Gimmarp. Kör över järnvägen och fortsätt ca 120 m. På höger sida finns nu en vägbom. Här kan du parkera vid vägen. Gå under bommen och fortsätt 1300 meter tills du kommer till gården.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se