Natur- och kulturstigen i Horda

Natur- och kulturstigen i Horda är en uppmärkt slinga i äldre hagmark med värdefulla natur- och kulturvärden, även kallad Spökrundan. Området betas för att hålla markerna öppna. I området finns rester av en äldre handelsträdgård med kvarstående kulturväxter, en renoverad jordkällare från mitten av 1800-talet och ett stort antal äldre välbevarade stenmurar och odlingsrösen. Trädslag som ek, apel och hassel är rester av ett äldre och mer öppet betes- och jordbrukslandskap. Slingan är ca 1 km lång.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 1.0 km
Parkering:

Parkering finns längs med Sölarydsvägen

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se