Stora rör

Höga rör är ett stort gravröse från bronsåldern. Röset är skadat och omplockat genom skattgrävning i äldre tid och en stor grop syns i mittpartiet, men det är fortfarande ett mäktigt monument. Stora rör ligger idag i skogsmark. Under bronsåldern såg landskapet annorlunda ut. Småland var då täckt av övervägande ädellövskog och tall på magrare marker. Man kan se på en kartas höjdkurvor att här var då ett typiskt utsiktsläge.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Parkering:

På platsen finns ingen ordnad parkering, men du kan ställa bilen på gräsytan mellan vägen och staketet som omgärdar gravröset.

Kontakta oss

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se