Abborravan

Sällsynta växter växer i det grunda vattnet, avan, i Abborravan. Den mycket sällsynta vattenaloen växer i mängder. Den är ovanlig så här långt norrut. I augusti är plantorna som flest, ca 2.5 miljoner. Då täcker de det mesta av botten i lagunen. Två andra ovanliga vattenväxter inom reservatet är vattenpilört och kransslinga.

Öster om avan finns en gammal slåtterraning, som användes till mitten av 1950-talet. Under senare tid har marken betats av får och kor. Ladorna finns kvar efter slåtterepoken.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger strax väster om samhället Rusksele, Lycksele kommuns norra del.