Ammarnäs Potatisbacken - Sevärt

De första nybyggarna kom till Ammarnäs vid 1820-talets mitt. För att kunna odla gällde det att undvika frosten. Genom att backen är vänd mot söder fungerar den som ett värmemagasin.

I backen har Ammarnäsborna odlat potatis i mer än 150 år. Backen är uppdelad i olika odlingslotter, längst ner i backen finns en sten vid varje ägogräns. Ursprungligen delades lotterna upp i förhållande till hur stor gård varje brukare hade. Allt arbete, utom plöjningen, måste ske för hand. Plogen dras med ett traktordrivet spel från backens krön.

Att göra:
  • Kulturmiljö