Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Åströmsforsen

Reservatet består till största delen av skogsmark. I de övre och nedre delarna finns odlad mark, men aktivt jordbruk förekommer numer främst i reservatets nedre delar. Inom reservatet finns tydliga spår av människor som bott och verkat på platsen. Längs den norra stranden finns husgrunder och ännu ses resterna av en gammal kvarn intill strandkanten.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 6 km söder om Robertsfors samhälle strax väster om väg E4, reservatet ligger längs Rickleån som är en 5 mil lång skogsälv. Det kan nås från båda sidor av älven men reservatets huvudsakliga entré är från den norra stranden.