Åströmsforsen

Naturreservatet Åströmsforsen ligger vackert längs Rickleån. Sträckan mellan Robertsfors och havet har inte flottledsrensats vilket är unikt för ett norrländskt vattendrag av den här storleken. Ån har ett slingrande lopp med omväxlande forsar och lugnflytande sträckor.

Reservatet består till största delen av skogsmark. I de övre och nedre delarna finns odlad mark, men aktivt jordbruk förekommer numer främst i reservatets nedre delar.

På en av holmarna i forsen växer gul svärdslilja, en art som har få naturliga växtlokaler i övre Norrland. Den kan ses bäst från åns södra sida.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 6 km söder om Robertsfors samhälle strax väster om väg E4, reservatet ligger längs Rickleån som är en 5 mil lång skogsälv. Det kan nås från båda sidor av älven men reservatets huvudsakliga entré är från den norra stranden.