Atoklimpen kulturreservat - Sevärt

Sedan långt tillbaka har Atoklimpen betraktats som ett heligt fjäll. Ato betyder på samiska "den där" vilket syftar på att fjället var så heligt att det inte fick nämnas direkt vid namn. Enligt den samiska traditionen var Atoklimpen gudarnas högborg och man bad och offrade till själva toppen.

Att göra:
  • Kulturreservat