Baksjöbäcken

Baksjöbäcken är hem för över hundratusen flodpärlmusslor. Reservatet med dess sjöar och vattendragssträckor ligger strax utanför Åsele och är väl värt ett besök.

Det finns flera helt naturliga och opåverkade bäcksträckor där över 200 år gamla musslor gömmer sig. I andra delar av bäcken finns spår av gamla timmerrännor från flottningsepoken.

I reservatet finns stigar som följer bäcken och broar där du kan korsa den. Vid Stor-Baksjön finns en grillplats och flera andra anordningar som förvaltas av den lokala fiskeklubben.

Att göra:
  • Naturreservat