Area main nature reserve@2x Björktjärnskammen

Här ligger en tre kilometer lång ås som skapats av undervattenströmmar när inlandsisen sakta smälte och drog sig tillbaka för 10 000 år sen. Från vägen i sydost, med startpunkt där åsen börjar, finns en väl upptrampad stig som följer åsen ända till dess slut i nordväst. Efter ca en kilometers vandring från vägen kommer man till en liten skogskoja under 1950-talet använts av skogsarbetare. Där finns en grillplats som du kan använda.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 18 km nordost om Lycksele.