Area main nature reserve@2x Björnberget, Vilhelmina kommun

Björnberget är ett kuperat och nästan orört område med urskogsartad granskog. I reservatets lägre delar finns alunskiffer, som ger en rik växtlighet. I delar av områdets sluttningar och i Järjadalen växer därför en grov, hög och urskogsartad granskog med mycket höga örter.

Stigarna i området är omarkerade och kan vara svåra att hitta.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 6 km nordost om Nästansjö.

Vill dit
 • 20171104180201 4 1nl3752
 • Default avatar
Var där
 • 20190418193632 img 5363
 • 20150616070400 3 1y8tfo9
Kommentera
 • 20190418193632 img 5363

  Andreas Nehlin

  Från Björndalen är det en fin vandring genom urskogen upp till Björnberget. Men se till att snöra på dig rejäla kängor, stigen är snarare terräng på de flesta ställen. Det finns inga markeringar men är man uppmärksam så går det att hitta sin väg genom att hålla sig till huggningen där en gammal ledning gått. Själv blev jag snuvad på konfekten när toppen höljdes i dimma lagom till min bestigning, men det är ju äventyret som räknas!

  9 månader
 • 20150616070400 3 1y8tfo9

  Martin Kieser

  Utsikstornet är borta. Det finns en mobilmast och en låst stuga. Utsikten är emellertid en dröm.

  mer än 4 år