Area main nature reserve@2x Björnberget, Skellefteå kommun

I denna västsluttning är skogen mycket produktiv och av imponerande höjd. Även höga växter trivs här, som tolta och majbräken t.ex. Söder om vägen, längs bäcken brukar det finnas lappranunkel, en fin gul liten blomma med fantastiska gröna blad.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 10 km sydost om Risliden.