Area main nature reserve@2x Bjursjöaltaret

I den branta nordsluttningen mot Bjursjön finns en gammal vildvuxen granskog som stått orörd så länge att den fått verkliga naturskogskvalitéer. Vid sjön finns lämningar efter bosättningen Sunnansjö som en gång i tiden var ett torp. De omgivande lägdorna och gårdsplanen har nästan helt växt igen och omgivningarna består idag av lövrik yngre skog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger i Skellefteå kommuns allra sydligaste del, några kilometer sydväst om Bygdsiljum. En skogsbilväg går genom reservatet.