Area main nature reserve@2x Blylodmyran

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Blylodmyrans sumpskogar. Här hittar du också orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 7-8 km nordost om Boliden i Skellefteå kommun. Från riksväg 95 kan man beroende från vilket håll man kommer, svänga av mot Strömfors eller mot Svanström och vidare mot Nyholm. I byn Nyholm ligger ett sågverk, sväng av där mot Häbbärsfors. Kör ca 4 km och efter byn Granholm, där det är skyltat till reservatet.