Area main nature reserve@2x Bocksberget

Två olika delar ingår i Bocksbergets naturreservat. Båda delarna är naturvårdsbrända. Många av de gamla tallarna i reservatet bär spår av två bränder, enstaka tallar har till och med överlevt tre skogsbränder. Den senaste naturliga branden var för ungefär 150 år sedan. I den södra delen finns grillplats med utsikt över sjön.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 1 mil sydost om Lycksele.