Borkasjö - Blerikstugan - Kittelfjäll

En trevlig 2-dagarstur om man kan ordna skjuts mellan Kittelfjäll och Borkasjö.

Leden startar i Borkasjö där det finns en parkering. Vandringen går först genom fjällnära granskog. Här finns arter som torta, linnea och gullris. När du kommer till reservatsgränsen finns en mindre skylt som informerar om reservatet. Ganska snart går du genom en vacker fjällbjörskskog och följer delvis den slingrande Bäverbäcken. På myrarna kan du se arter som kärrspira, svarthö och sileshår.

Leden passerar en vackert öppen gräsbevuxen plats – Bäversjöns sameviste. Byggnaderna här är privata vilket man som passerande bör ta hänsyn till. Snart kommer du till kalfjället där du går på rishedar med Aavnere i väst och Bäverfjälllet i öst – det är mycket lättgånget på fjället. Här finns möjlighet att se både fjällvråk, kungsörn och tornfalk - kanske kan du till och med få se en jaktfalk. I Marsfjällen finns även andra spännande arter såsom fjällräv, björn och järv. Tänk på att du inte medvetet får uppehålla dig närmare än 100 m från ett rovfågelbo eller lya.

Du går mot Svartbäcksdalen som är ett riksintresse för kulturmiljö. Svartbäcksdalen har rikligt med spår av samiska bosättningar. Här finns bland annat stalotomter, kåtatomter, förvaringsgropar, bengömmor och härdar. En stolpbod och kåta ”Tomas skotts härbre” (som är privat) ligger i närheten av leden.

Vandra sedan österut mot Blerikstugan – uppe på kanten vid Fiehteres får du en fantastisk vy mot Risfjället och Borkafjället – nere vid änden av Övre Bleriken kan du skönja Blerikstugan. Blerikstugan är fullt utrustad och ett utmärkt ställe för övernattning.

Från Blerikstugan kan du göra turer utan leder till Marsfjällstoppen, Borkafjället och i Risfjällsområdet. Möjlighet till fiske finns i Rissjön om man löser Länsstyrelsens fiskekort.

Från Blerikstugan mot Kittelfjäll går genom björkskog och gräshedar. På Vaellientjålhte kan du få en fantastisk vy över Rissjön och Risfjället. Du kommer snart till några myrar och vandrar vidare genom fjällnära granskog. I väst ser du det mäktiga Borkafjället med sina branta sluttningar ner mot Borkasjön.

Den sista biten är lättvandrad och nästan framme i Kittelfjäll kommer du till bron över Vojmån. Här finns möjlighet till fint fiske om man löser fiskekort av Bergsjöns fiskevårdsområde.

Leden slutar på motsatt sida vägen till parkeringen nedanför hotellet i Kittelfjäll.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 31.4 km