Botsmarksblocket naturminne

Botsmarksblocket är ett jätteflyttblock som lösgjordes ur berggrunden under istiden för ca 20 000 år sedan. Botsmarksblocket är landets största flyttblock och är skyddat som naturminne.

Höjd: 15 meter. Vikt: ca 35 000 ton.

Faciliteter:
  • Naturminne