Area main nature reserve@2x Brännberget

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Brännbergets sumpskogar. Här hittar du också ett av länets bästa platser för orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Vägen in till västra sidan av reservatet är mycket dålig. Åk i stället till norra sidan och förbi Brännberg. Därifrån kan du promenera in i området norrifrån.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 7 km NO om Boliden i Skellefteå kommun. Från riksväg 95 kan man beroende från vilket håll man kommer, svänga av mot Strömfors eller mot Svanström och vidare mot Nyholm. I byn Nyholm ligger ett sågverk, sväng av där mot Häbbärsfors. Kör ca 4 km och efter byn Granholm, där det är skyltat till reservatet.