Area main nature reserve@2x Brännberget

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Brännbergets sumpskogar. Här hittar du också ett av länets bästa platser för orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Observera att vägen in till reservatet är mycket dålig.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 7 km NO om Boliden i Skellefteå kommun. Från riksväg 95 kan man beroende från vilket håll man kommer, svänga av mot Strömfors eller mot Svanström och vidare mot Nyholm. I byn Nyholm ligger ett sågverk, sväng av där mot Häbbärsfors. Kör ca 4 km och efter byn Granholm, där det är skyltat till reservatet.

Vill dit
 • 20180926123144 img 20180728 071335
 • 20180925011527 4 1vqlhif
 • Default avatar
 • 20150719212546 sp ngen
 • 20151013105014 3 o5uvy9
Var där
 • 20200725002729 4 97o045
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190515090621 4 a1re49
 • Default avatar
 • 20150909101505 3 10pemmf
 • 20190113223704 4 jojpz0
Kommentera
 • 20150909101505 3 10pemmf

  Marianne Kågström

  Härligt att ha förmånen att bo "granne " med denna härliga natur. 😊💚

  ungefär 5 år