Area main nature reserve@2x Bränntjälen

I norra delen av Bränntjälen är den mest naturskogslika delen av reservatet. Skogen är ljus och öppen och det ligger döda träd här och var. Här står också några äldre tallar som är 350 år gamla. Vägarna tar dig rakt in i området. Söderut ligger ett gammalt förfallet torp. Från torpet går en fin gammal stig österut. Skogen intill är en 150 till 200-årig tallskog. I öster är granskogen kraftig och tät och mellan 100 år och 200 år gammal.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 20 km NO om Vindeln.