Area main nature reserve@2x Brännträsk

Landskapet norr om Brännträsket är mycket varierande med omväxlande myr och skog. Myrarna är av olika slag – en del är rika på kalcium och andra mineraler, andra är fattiga. I de rikare delarna växer den fridlysta orkidén myggblomster. Det växer mest granskog i området. I vissa delar gjordes ganska stora avverkningar på 1960-talet, men naturvärdena är ändå höga.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 16 km öster om Malå samhälle.