Area main nature reserve@2x Bredselet

I fem km längs Öreälven ligger ett landskap med terrasser av sandsediment. Landskapet är format av inlandsisen. I södra delen av reservatet finns också en ås med getryggsform. Närmast älven frodas växterna och där står grova och mycket gamla aspar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Bredselet ligger ca 27 km söder om Lycksele utmed Öreälven.