Daevnie

En endagstur upp på Daevnie från Borkan. Det finns ingen markerad led upp till toppen så du måste kunna orientera dig själv och ha förmåga att gå där det är brant.

Parkera strax efter bron över Vojmån på vägen in mot Borkasjö. Här finns en gammal led/fyrhjulingsväg som leder dig upp mot Daevnienvaellie. På myrarna kan du se arter som kärrspira, svarthö och sileshår. Du följer fjällryggen upp till toppen där det finns en låda med en gästbok.

Uppe på Daevnie har du en fantastisk utsikt över hela Marsfjällsmassivet. Sitt gärna och spana efter både fjällvråk, kungsörn och tornfalk - kanske kan du t.o.m. få se en jaktfalk. I Marsfjällen finns även andra spännande arter som fjällräv, björn och järv. Tänk på att du inte medvetet får uppehålla dig närmare än 100 m från ett rovfågelbo eller lya.

Att göra:
  • Vandring