Area main nature reserve@2x Fågelmyrkölen

Fågelmyrkölen är ett stort myrområde med myrar av högsta klass och gammal skog. En väg går in i reservatet och där vägen slutar finns en stig en bit in i reservatet med bro och spänger. Tallskogen i området är gammal. Många tallar är grova och 200 år gamla. En del är så gamla som 500 år. Det finns nästan inga spår efter gammalt skogsbruk. Fågelmyrkölens orördhet gör det gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat