Place main culture@2x Finnforsfallet kraftstation - Sevärt

Åren 1906–1908 byggdes Finnforsens kraftstation, den första kraftstationen i Skellefteälven. Den mycket välbevarade anläggningen är idag museum och öppen för besökare sommartid. I byn som växte fram kring kraftstationen bodde som mest ett hundratal personer. Här fanns tre arbetsplatser: kraftstationen, skolan och snickeriet. Ett kafé startades 1925. Kraftverket byggde ladugårdar där personalen kunde ha kor, grisar och höns. Självhushållning praktiserades så långt det var möjligt.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö