Area main nature reserve@2x Flintbäcken

Granskogen runt Flintbäcken är gammal och är varierad som en naturskog. Träden är ungefär 200 år gamla och det finns gott om hänglavar, framförallt garnlav, på granarna. På marken växer mycket björnmossa och vitmossa. Vid bäcken i sumpskogen trivs lappranunkeln med sina härligt gröna blad och små gula blommor.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 8 km O Norsjö.

Vill dit
 • Default avatar
Var där
 • 20190515090621 4 a1re49
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Frida Björkelid

  Härlig höst i Flintbäcken. Lappranunkeln står kvar längs bäcken. Bara blad så här års förstås.

  ungefär 5 år