Tjulträsk-Gáisátj-Vállienjuoná-Karsbäcken, Närleder Ammarnäs

Närlederna utgår från naturum Ammarnäs där det finns mer information, närledskartor att köpa och erfarna guider. Den här leden går över Tjulträsk-Tjulträskparkeringen-Gaisatj-Vállienjuoná-Karsbäcken. Du kan välja att gå Tjulåleden längs Tjulån från Ammarnäs till Tjulträskparkeringen eller att ta bilen direkt till Tjulträsk P.

Tjulåleden följer Tjulån uppströms växelvis genom björkskog och barrskog. Längs stigen finns tre olika vindskydd att rasta i. Efter bron över Ruovdatjjuhka kan man göra en avstickare till Ruovdatjs slåtterängar. Här finns skyltar som berättar om översilningsängarna. Strax innan reservatsgränsen finns en trätrappa ned mot en hängbro. Under bron forsar Tjulån fram genom en bergsskreva som för tankarna till Ronja rövardotter. Längs Tjulån finns också tusenåriga fångstgropar.

Från Tjuträskparkeringen går vandringen upp genom fjällbjörkskogen. När man efter ca 2 km kommer upp ovanför trädgränsen är det lämpligt att ta en paus vid snölegan för att dricka vatten ur bäcken och fylla vattenflaskan.

Låt er inte luras av krönen på vägen upp, det är först när du ser toppröset som ni har nått till dagens högsta punkt, toppen av Gájsátje, 1008 m över havet. Från Gájsátje kan man se toppar som Stuor-Ajgart (1101 m) i sydväst, Suvlåjvvie (1352 m) och Stuvbiebákttie (1251 m) i nordväst och vid klart väder kan man se Vindelfjällens högsta topp, Norra Sytertoppen (1768 m) i väst.

Uppe på kalfjället mellan Gájsátje och Karsbäcken är det vidsträckta fjällvyer i alla riktningar. Det är en lättvandrad fjällhed med bra fågelskådning. Du kan se bland annat ljungpipare och fjällabb. Norr om leden finns flera grunda små smältvattensjöar.

En paus vid hängbron över Karsbäcken bjuder på uppfriskande fjällvatten och brusande forsar. Följ sen den gamla slåttervägen ner längs Karsbäcken genom en fågel- och svamprik fjällbjörkskog.

Svårighetsgrad: Medelsvår. Ganska mycket stigning 456 höjdmeter.

Avstånd: Ammarnäs-Tjulträskparkeringen 8,2 km Tjulträskparkeringen-Gáisátje 4 km Tjulträskparkeringen-Karsbäcken 5,9 km Karsbäcken-Tjulträsk 4,5 km

Att göra:
  • Vandring
Längd: 21.6 km