Area main nature reserve@2x Gammelgårdsberget

Mäktiga Gammelgårdsberget med bergsbranter, stup och lodräta väggar och riktigt gammal granskog. 300-åriga granar växer i branten och på toppen av Gammelgårdsberget. Flerhundraåriga tallar finns också här och där i den riktigt gamla granskogen. På hällmarkerna finns många grova, låga tallar som också de är flera hundra år gamla.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 2 mil nordväst om Åsele.