Area main nature reserve@2x Gammplatsen

Gammplatsens naturreservat ligger på en udde alldeles i närheten av Lycksele tätort. En stig tar dig genom skogen där det växer imponerande stora tallar. Vissa av dem är 400 till 500 år gamla.

Skogen översvämmas med jämna mellanrum och blir på så sätt näringsrik. Sådana tallskogar är mycket ovanliga. Nästan 500 olika insektsarter har hittats i reservatet. Det näringsrika området betades av djur under 1800-talet vilket säkert har bidragit till den ovanligt rika faunan.

På Gammplatsen finns också Skogsmuseet, hembygdsområde, sameviste, kulturbotanisk trädgård och ett fornlämningsområde.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat