Area main nature reserve@2x Hertsånger

Reservatet, som ligger på ett brett näs mellan Gummbodafjärden i söder och Långviksfjärden i norr och består av en ett stort antal små myrar, granskogar, hällmarkstallskogar och en mot havet öppen moränkust. Registrerade fasta fornlämningar förekommer i form av stenrösen i området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 6 km sydost om Ånäset.