Area main nature reserve@2x Innerviksfjärdarna

Innerviksfjärdarna är grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp. Fågeltorn finns vid Södra Innerviksfjärden, öster om parkeringen och vid Åvikskärret, nordväst om parkeringen. Öberget ger en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 7 km söder om Skellefteå, intill E4.