Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Trail main hiking@2x Isälvsleden

Isälvsleden sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele. Leden passar både för att vandra eller cykla mountainbike.

Isälvsleden passerar genom naturreservaten Kammen, Djupvik och Hjukenåsarna. Längs leden finns också många Natura-2000 områden, bland annat Valfrid Paulsson-reservatet.

Förvaltning och underhåll av Isälvsleden sköts av Friluftsfrämjandet i Vindeln.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 60.0 km