Area main nature reserve@2x Israelsmyran

Områdets berggrund gör att markvattnet är ovanligt mineralrikt. I svackorna växer kalkgynnade växter som bergrör, blodrot, skavfräken och ormbär.I reservatet har också 7 arter av orkidéer hittats.

Kom ihåg att alla Sveriges orkidéer är fridlysta. Var därför särskilt försiktig när du vistas nära orkidéernas växtplatser oavsett om det är inom eller utanför naturreservatet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat