Area main nature reserve@2x Järptjärn

Det brandpräglade naturreservatet ligger mycket naturskönt mellan de två små sjöarna östra och västra Järptjärn. Reservatet och dess omgivning är svagt kuperat och det fläckvis stora inslaget av 80-130 årig gran är förmodligen ett resultat av en långt gången succession efter den senaste branden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 7 km sydväst om Åmsele.