Kåtaberget

Reservatet består av två delområden, den norra och den södra delen. Den norra, större delen, utgörs av en tallskogsdominerad sydsluttande bergssida på en höjd av 275 m över havet. Den södra delen ligger något lägre och i ett betydligt flackare landskap utmed Vindelälvens dalgång och består av högproduktiv granskog.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 5 km väster om Rusksele, mycket nära de större vägarna 363 och 365.