Area main nature reserve@2x Klubben

Klubben ligger naturskönt vid Rickleåns mynning i havet. En stig går från hängbron på Rickleåns norra sida. Stigen leder genom skogsmark, via sandstränderna ut mot hällorna och Klubbens yttersta delar vid havet. Fiskestigen, som går till Robertsfors bruk, ansluter till reservatet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Kör E4 från Umeå till Bygdeå. Sex kilometer efter Bygdeå svänger man österut. Följ vägen på södra sidan om Rickleån ut till sista forsen före havet. Vid Nettingforsen kan du parkera bilen.