Area main nature reserve@2x Kluddbrännan

Området utgörs av en västsluttning med äldre granskog och med ett stort inslag av äldre asp. I regionen och i reservatets omedelbara närhet finns ytterligare skogar som skyddas för sina höga naturvärden. Området utgör häckningslokal för den hotade gråspetten.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 6 km rakt öster om Vindeln.