Area main nature reserve@2x Koppsele

Koppsele ligger vid Malån och är ett av Malås äldsta samevisten. Redan 1671 omnämns ett viste på kartor över området. Platsen har troligen fått sitt namn från det samiska ordet "gåbba" som betyder rund kulle.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 15 km nord väst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en stig till reservatet.