Area main nature reserve@2x Kroktjärnen

Landskapet är varierat och vackert med inslag av Håptjärnen och Kroktjärnen, samt flera minde tjärnar och bäckar. De flesta myrar och våtmarker ligger i direkt anslutning till tjärnarna och till Malån som tangerar strax nordöst om reservatsgränsen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 15 kilometer nordväst om Malå, nära Avaås by på den västra sidan av Malån drygt 300 meter över havet.