Area main nature reserve@2x Krycklan

Krycklans naturreservat utgörs av en huvudbäckravin, samt en mindre sidoravin som ansluter ifrån sydväst. Sluttningarna är bitvis mycket branta. I botten på dalgången rinner en vackert meandrande bäck som rätar ut sig och verkar vara rensad i reservatets sydöstra del.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet mynnar i Vindelälven ca 5 km sydost om Vindeln.