Kyrkstigen

Kyrkstigen följer den gamla färdvägen mellan kyrkorna i Skellefteå och Burträsk. Leden är markerad med stolpar med Kyrkstigens symbol. På vissa platser finns skyltar som berättar om sevärdheter. Rastplatser med timrade vindskydd och bänkar finns längs leden. Nära korsningen Kyrkstigen-Brännvattsvägen finns en timrad slåtterlada, där man kan övernatta.

Leden passerar genom naturreservatet Tjärnbergsheden.

Förvaltning och underhåll sköts av föreningen Kyrkstigen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 40.0 km