Låjtavare

Sydvästsluttningen är klädd med gammal granskog. Här och var ligger fallna jättar. Längst i norr förekommer mindre områden med gammal, grov och mycket högväxt granskog. I den skogen täcks marken av höga örter. Skogen är i övrigt plockhuggen, och mer öppen. Området hyser en av de virkesrikaste granurskogarna som är skyddade i det fjällnära området i Västerbottens län. Den sydvästra delen av området består av myr och en del gransumpskog.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 4 mil nordväst om Dorotea