Area main nature reserve@2x Långbergskullarna

Långbergskullarna är ett stort område med en spännande och varierad natur. Grottorna nära bergets topp och det vidsträckta klapperstensfältet i söder är två spektakulära inslag.

Området är lättvandrat på de släta hällmarkerna men i branterna är terrängen mer svårtillgänglig. I dagsläget finns bara enstaka mindre stigar i området.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger i närheten av Hössjö.